A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
A L G A E
A L G A E

economy based ecological service of aquatic ecosystems

economy based ecological service of aquatic ecosystems

A L G A E
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

O projekcie

Projekt ma na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie usług ekologicznych i podejścia ekonomicznego poprzez wdrożenie nowoczesnego i kompleksowego systemu, który ma charakter zarówno demonstracyjny, jak i innowacyjny. Projekt ma na celu wykazanie skuteczności zbioru biomasy glonów i sinic będących źródłem fosforu, azotu i niebezpiecznych toksyn, przy pomocy kombajnów wodnych. Kombajny zostaną skonstruowane jako prototypy urządzeń w trakcie trwania projektu. Ponadto, projekt koncentruje się na rozwijaniu nowoczesnych technologii zapewniających niezawodne, przystępne cenowo i zrównoważone dostawy biomasy glonów jako źródła biopaliwa.

Eutrofizacja

wzbogacenie ekosystemów wodnych w składniki odżywcze, szczególnie związki azotu i fosforu.

Zakwity sinic

niekontrolowany wzrost biomasy sinic w wyniku eutrofizacji, kumulujących się w postaci powierzchniowych kożuchów. Efektem zjawiska jest szkodliwy wpływ na ludzi oraz faunę i florę.

Maty makroglonowe

nagromadzenie nitkowatych glonów tworzących duże aglomeracje na dnie lub unoszące się na powierzchni wody.

Zastosowania biomasy

wytwarzanie bioproduktów o wartości dodanej z biomasy glonów w celu uzyskania korzyści gospodarczych, środowiskowych i społecznych.


PL Your personal data will be used only in order to answer to your message. Read more in "Privacy policy" page