Beneficjent koordynujący

Centrum Badań Przyrody (NRC)

Ul. Akademijos 2, 08412 Wilno, Litwa

www.gamtostyrimai.lt

Centrum Badań Przyrody (NRC) powstało w 2009 roku, łącząc trzy instytuty: Botaniki, Ekologii i Geologii oraz Geografii. Badania i eksperymentalne prace rozwojowe w NRC obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących stanu jakości środowiska, funkcjonowania siedlisk i gatunków, wpływu globalnych zmian klimatu i wpływu działalności ludzkiej. NRC wnosi wkład w sieć chronionych obszarów morskich i słodkowodnych na Litwie oraz uczestniczy w tworzeniu i zarządzaniu obszarami chronionymi na poziomie międzynarodowym. Zapewnia menedżerom wsparcie techniczne, administracyjne i naukowe. NRC przyczynia się do realizacji międzynarodowych zobowiązań Litwy dotyczących różnorodności biologicznej mórz, wybrzeży i wód śródlądowych.

Beneficjenci stowarzyszeni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Polska

www.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką badawczo-rozwojową, która prowadzi działania aplikacyjne związane z przyrodą i ochroną środowiska, a także zarządzanie zasobami, w szczególności glonami. Zadaniem partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) będzie ocena cyklu życia makroglonów słodkowodnych, pozyskiwanie makroglonów za pomocą zbudowanego prototypu kombajnu, demonstracja wyników projektu i ich upowszechnianie w Polsce.

Spółka akcyjna (JSC) Baltic Environment (BE)

ul. A. Juozapavičiaus 9, 09311 Wilno, Litwa

ww.balticenvironment.lt

Baltic Environment (BE) świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, zarządzania i administracji. BE wykonuje również pomiary zanieczyszczenia środowiska, dźwięku, wibracji, mikroklimatu i innych. Spółka koncentruje się na innowacjach, nowych technologiach, badaniach i rozwoju. Ma umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina. Eksperci BE mają doświadczenie w realizacji i zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami środowiskowymi.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN)

glin. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Krakow, Polska

www.iop.krakow.pl

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania z zakresu ekologii, biologii konserwatorskiej i geologii. Głównym zadaniem IOP PAN jest stworzenie naukowych podstaw nowoczesnej ochrony przyrody i ochrony środowiska. W Instytucie zatrudnionych jest ponad 60 naukowców i specjalistów. Instytut jest uprawniony do nadawania tytułów doktoratów nauk biologicznych. Składa się z pięciu zakładów naukowych i innych jednostek. W projekt LIFE włączony jest Zakład Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha.

Fundusz dziedzictwa przyrodniczego (NHF)

ul. A. Vivulskio 41-113, 03114 Wilno, Litwa

www.gpf.lt

Fundusz dziedzictwa przyrodniczego (NHF) - to pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się ochroną środowiska, która powstała w 2001 r. Wśród jej głownych celów jest m.in.: reprezentowanie interesów środowiskowych, podnoszenie świadomości ekologicznej, pomoc w kształtowaniu polityki oraz wdrażanie środków ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Fundusz Dziedzictwa Przyrodniczego działa na całej Litwie koncentrując się na wzmocnieniu obszarów chronionych jako kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju w kraju. Organizacja działa w ścisłej współpracy z administracjami obszarów chronionych, gminami, społecznościami lokalnymi, a także innymi pozarządowymi organizacjami ekologicznymi działającymi w kraju i za granicą.

SPILA, UAB

ul. Sauletekio 7C, 10257 Wilno, Litwa

www.spila.lt

SPILA, UAB od samego początku specjalizuje się w produktach opartych na glonach wykorzystywanych jako żywność dla ludzi, żywność funkcjonalna i pasza dla zwierząt. Celem SPILA jest znalezienie sformułowanych, innowacyjnych nowych rodzajów produktów na bazie glonów o wysokiej wartości odżywczej, związanych ze zdrowiem oraz właściwościami zdrowotnymi. Ich produkty przeznaczone są głównie do użytku przez ludzi i żywienia zwierząt. Firma zawsze szuka nowych innowacji, dlatego ma dwa krajowe i jedno międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT dla swoich produktów wytworzonych na bazie glonów.

The content of this page is the sole responsibility of the authors. The information reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przeczytaj więcej na stronie „Polityka prywatności”