Pokaz pracy kombajnu wodnego w Krakowie

Nadchodzące event: 2021.08.25-26

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w okolicach Krakowa odbył się pokaz zbierania glonów w starorzeczu Tynieckim (Podgórki Tynieckie). Dla zainteresowanych osób zademonstrowany został specjalnie zaprojektowany do tego celu przez Baltic Environment (Litwa) kombajn do zbioru glonów. Kombajn jest innowacyjnym i nowatorskim rozwiązaniem umożliwiającym efektywny zbiór nadmiaru biomasy sinic i makroglonów, która jest wykorzystywana do wytworzenia różnych produktów. Zbiór biomasy sinic i makroglonów pomaga oczyścić zbiorniki wodne z nadmiaru azotu i fosforu oraz wyeliminować toksyny sinicowe. Eksperci projektu z Litwy zademonstrowali również bezzałogowy statek powietrzny jako metodę teledetekcji do monitorowania zakwitów glonów. W pokazie wzięli udział wszyscy partnerzy międzynarodowego zespołu realizującego projekt LIFE 17 ENV/LT/000407. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji zainteresowanych ochroną wód, takich jak Polski Związek Wędkarski z Prezesem Okręgu Krakowskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Łączna liczba uczestników – 46 osób.

Spotkanie online odbyło się 26 sierpnia 2021 roku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele i założenia oraz osiągnięte wyniki projektu. Przedstawiono również wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych oraz zdjęć satelitarnych (Sentinel) do zadań prowadzonych w ramach projektu. Uczestnikom spotkania online zaprezentowano również filmowe podsumowanie pokazu pracy kombajnu z poprzedniego dnia. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusz współfinansujący projekt) oraz przedstawiciele litewskich i polskich interesariuszy. Łączna liczba uczestników – 38 osób.

Prezentacje:

  • Dzień informacyjny LIFE "Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia"Nadchodzące event: 2021.09.03

    3 września 2021 projekt został zaprezentowany podczas spotkania on-line Dzień informacyjny LIFE „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”, w którym wzięło udział 110 uczestników.

  • Partnerstwo: Środowisko dla RozwojuNadchodzące event: 2021.07.15

    15 lipca w czasie spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach krajowej sieciorganów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” – zorganizowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (https://sdr.gdos.gov.pl/SitePages/GWS.aspx) zaprezentowano założenia i efekty projektu LIFE „Glony – gospodarka ekologiczna”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony […]

  • 40th EARSeL SymposiumNadchodzące event: 2021.06.07

    Cele projektu oraz wyniki monitoring UAV zostały zaprezentowane przez pana Marcina Spiralskiego – Instytut Lotnictwa Sieć Łukasiewicz, który współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu LIFE oba instytuty opracowują nowoczesne metody monitoringu sinic przy użyciu narzędzi zdalnych. Prezentacja przeprowadzona została dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w czasie 40 […]

The content of this page is the sole responsibility of the authors. The information reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przeczytaj więcej na stronie „Polityka prywatności”