2022.06.14

Dzień Informacyjny LIFE

14 czerwca 2022 w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie obecni na tym wydarzeniu prezentowali założenia projektu i efekty jakie zostały uzyskane do tej pory. Stanowisko cieszyło dużym zainteresowaniem.

Tu można przeczytać więcej o wydarzeniu:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/kolejny-dzien-informacyjny-life-za-nami

2022.05.22

12th International Conference on Toxic Cyanobacteria, The University of Toledo

Elżbieta Wilk-Woźniak i Edward Walusiak uczestniczyli w the 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria, The University of Toledo, Toledo, Ohio, USA, 22-27 May 2022 i zaprezentowali 2 postery:

1. Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Kotlarz J., Rotchimmel K., Bęben K., Szymański J., Spiralski M., Wilk-Woźniak E. Developing an UAV method of monitoring of cyanobacterial blooms in freshwater ecosystems

2. Wilk-Woźniak E., Jurczak T., Walusiak E., Łaciak M., Krztoń W. The influence of climate factors on the presence of microcystins in freshwaters – a case study from Poland.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 prelegentów.

2022.05.18

Skutki eutrofizacji i dostępne możliwości efektywnej rekultywacji zbiorników wodnych

Spring Ecological Seminar – pod tytułem „Skutki eutrofizacji i dostępne możliwości efektywnej rekultywacji zbiorników wodnych” odbyło się 18 maja 2022 w trybie on-line. Seminarium miało charakter międzynarodowy i odbyło się w języku angielskim. Skupiało wybitnych badaczy, specjalistów od rekultywacji wody z Uniwersytetów z Polski, Chin oraz USA i skierowane było głównie do studentów i doktorantów. Głównym organizatorem był Normal University Nanyang oraz Ningbo University w Chinach. Wzięło w nim udział około 3000 uczestników, w tym naukowcy i studenci.  Projekt był reprezentowany przez prof. UAM Beatę Messyasz, która wygłosiła wykład pt. „Sinice i zielenice nitkowate jako autogeniczni bio-inżynierowie modyfikujący środowisko wodne”. Zaprezentowano informacje dotyczące problemów zakwitów sinic i masowych pojawów makroskopowych zielenic oraz możliwości ich zagospodarowania, w oparciu o przykłady dotychczasowych wyników uzyskanych w projekcie. W czasie Seminarium duże zainteresowanie wzbudziła kwestia szerokiej gamy unikalnych właściwości związków chemicznych, które zawierają glony. Podkreślano, że naturalne związki bioaktywne obejmują szeroką różnorodność struktur i funkcjonalności. Zainteresowani studenci wypełnili ankiety w wersji angielskiej dotyczące zakwitów sinic, udostępniane przez stronę projektu “Algae Service for LIFE”.

2022.05.04

AlgaeService for LIFE – film o projekcie

Wideo klip o działaniach prowadzonych w projekcie, w tym pokaz działania prototypu kombajnu AS-S do zbierania sinic i makroglonów, gotowy do oglądnięcia.

Aby obejrzeć, kliknij tutaj!!!

2022.01.24

45. Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Techniczne „Chemistry for Agriculture”

45. Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Techniczne „Chemistry for Agriculture” odbyło się w dniach 21 – 24 listopada 2021 w Karpaczu. Wzięło w nim udział 208 uczestników w tym ok 2/3 stanowili naukowcy z uniwersytetów, w tym 7 rektorów, a ok. 1/3 przedstawiciele zakładów przemysłowych związanych z rolnictwem. Reprezentowani byli tacy potentaci jak: Grupa Azoty S.A. oraz inne firmy  INTERMAG Sp. z o.o, EKOPLON Sp. z o.o., FOSFAN S.A., AGRECO Sp.z.o.o. Projekt był reprezentowany przez prof. UAM Beatę Messyasz, prof. Bogusławę Łęską i prof. UAM Radosława Pankiewicza, którzy wygłosili w sumie 4 wykłady. Udało się nam zaprezentować dotychczasowe wyniki uzyskane w projekcie, zarówno w czasie sesji zamkniętej, jak też w czasie rozmów konferencyjnych, wzbudzając duże zainteresowanie. Podczas konferencji zauważono, że ze względu na ogromną podwyżkę cen gazu oraz kosztów emisji CO2 do atmosfery bardzo wzrosło zainteresowanie nawozami ekologicznymi. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że założenia naszego projektu LIFE są słuszne i realne jest, w przyszłości, osiągnięcie rentowności zbioru i przetworzenia biomasy glonów na nawóz. 

Prezentacje:

2021.10.19

39 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego „Contemporary taxonomy of algae”

39 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego odbyła się w dniach 27-30 września 2021 r. w Gdyni-Łebie. Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Gdański i Polskie Towarzystwo Fykologiczne. W konferencji uczestniczyło 75 osób.

Prezentacje:

2021.09.15

Dzień informacyjny LIFE „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”

3 września 2021 projekt został zaprezentowany podczas spotkania on-line Dzień informacyjny LIFE „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”, w którym wzięło udział 110 uczestników.

2021.09.14

Pokaz pracy kombajnu wodnego w Poznań

30 sierpnia na jeziorze Łekneńskim w Łeknie odbyła się prezentację kombajnu do zbioru glonów i sinic. Dla zainteresowanych osób zademonstrowany został specjalnie zaprojektowany do tego celu przez Baltic Environment (Litwa) kombajn do zbioru glonów.

Wideo – Pokaz pracy kombajnu wodnego w Poznań

2021.08.23

Pokaz pracy kombajnu wodnego w Krakowie

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w okolicach Krakowa odbył się pokaz zbierania glonów w starorzeczu Tynieckim (Podgórki Tynieckie). Dla zainteresowanych osób zademonstrowany został specjalnie zaprojektowany do tego celu przez Baltic Environment (Litwa) kombajn do zbioru glonów. Kombajn jest innowacyjnym i nowatorskim rozwiązaniem umożliwiającym efektywny zbiór nadmiaru biomasy sinic i makroglonów, która jest wykorzystywana do wytworzenia różnych produktów. Zbiór biomasy sinic i makroglonów pomaga oczyścić zbiorniki wodne z nadmiaru azotu i fosforu oraz wyeliminować toksyny sinicowe. Eksperci projektu z Litwy zademonstrowali również bezzałogowy statek powietrzny jako metodę teledetekcji do monitorowania zakwitów glonów. W pokazie wzięli udział wszyscy partnerzy międzynarodowego zespołu realizującego projekt LIFE 17 ENV/LT/000407. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji zainteresowanych ochroną wód, takich jak Polski Związek Wędkarski z Prezesem Okręgu Krakowskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Łączna liczba uczestników – 46 osób.

Wideo – Pokaz pracy kombajnu wodnego w Krakowie

Spotkanie online odbyło się 26 sierpnia 2021 roku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele i założenia oraz osiągnięte wyniki projektu. Przedstawiono również wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych oraz zdjęć satelitarnych (Sentinel) do zadań prowadzonych w ramach projektu. Uczestnikom spotkania online zaprezentowano również filmowe podsumowanie pokazu pracy kombajnu z poprzedniego dnia. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusz współfinansujący projekt) oraz przedstawiciele litewskich i polskich interesariuszy. Łączna liczba uczestników – 38 osób.

Prezentacje:

2021.07.22

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

15 lipca w czasie spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach krajowej sieciorganów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” – zorganizowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (https://sdr.gdos.gov.pl/SitePages/GWS.aspx) zaprezentowano założenia i efekty projektu LIFE „Glony – gospodarka ekologiczna”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Marszałkowskich,Rregionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, PGW Wód Polskich, Ministerstwa Infrastruktury. Tematem przewodnim spotkani było zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego.

2021.07.17

40th EARSeL Symposium

Cele projektu oraz wyniki monitoring UAV zostały zaprezentowane przez pana Marcina Spiralskiego – Instytut Lotnictwa Sieć Łukasiewicz, który współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu LIFE oba instytuty opracowują nowoczesne metody monitoringu sinic przy użyciu narzędzi zdalnych.

Prezentacja przeprowadzona została dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w czasie 40 Symposium EARSeL (European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practise) w dniach 7-10 czerwca 2021 r.

2020.10.14

Natural Toxins: Environmental Fate and Safe Water Supply, międzynarodowa konferencja

Projekt, jego założenia, cele i wyniki uzyskane do tej pory zostały zaprezentowane podczas konferencji: „Natural Toxins: Environmental Fate and Safe Water Supply” zorganizowanej on-line w dn. 24-25 września 2020. Konferencja została zorganizowana przez konsorcjum projektu NaToxAq (https://natoxaq.ku.dk/).

Strona konferencji: https://www.recetox.muni.cz/en/about-us/events/natoxaq-conference-2020

Tytuł prezentacji: „Tools to manage cyanobacteria agglomerations in freshwater ecosystems”.

2019.07.04

38 Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego „Ewolucja i różnorodność glonów”

Założenia projektowe i wstępne wyniki analiz zaprezentowano w czasie 38 Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego „Ewolucja i różnorodność glonów”, 4-7 czerwca 2019, Kielce-Sandomierz, organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Fykologiczne. Prezentacja dwóch posterów.

2019.05.14

3rd International Conference on Life and Environmental Sciences „SmartBio“, Kaunas

The project Algae Service for LIFE was announced at the 3th International Conference on Life and Environmental Sciences „SmartBio“ that was held from May 2 to 4, 2019 in Kaunas, Lithuania.  Dr. Judita Koreivienė gave the oral presentation “A Circular Economy EU Life Project: Algae Economy-Based Ecological Service Of Aquatic Ecosystems“ to more than 200 conference participants from various countries.

2019.05.06

LIFE information day in Warsaw

Projekt ALGAE SERVICE for LIFE!

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wraz z 4 instytucjami litewskimi: Nature Research Centre Vilnius, Join Stock Company Baltic Environment, Nature Heritage Fund, Spila oraz Wydziałem Biologii i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje innowacyjny projekt „Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony – gospodarka ekologiczna” LIFE17ENV/LT/000407.

WODNE ŻNIWA. Połączenie nauki i aplikacji pomoże rozwiązać problem, jak wykorzystać biomasę sinic i makroglonów, aby polepszyć jakość wód oraz usług ekosystemowych. Projekt ALGAE SERVICE for LIFE zakłada opracowanie prototypów kombajnów zbierających biomasę sinic i glonów występujących masowo w silnie zeutrofizowanych rzekach, jeziorach, zatokach morskich i innych zbiornikach wodnych oraz przetworzenie biomasy na produkty wysokiej i niskiej jakości z możliwością wykorzystania przez ludzi.

Projekt został zaprezentowany podczas dnia informacyjnego LIFE, który odbył się 17 kwietnia 2019 r.

2019.04.15

Vth International Conference on Research and Education Challenges for Contemporary Live Sciences, Poznań

The conference was celebrating 100 years of biological sciences in Poznań and 35 years of the Faculty of Biology as an institution characterised by the science resarch at the highest level. Faculty of Biology of AMU is the centre of research cooperation which is open to all activities related to the development of basic research in biological sciences, bioeconomy and the protection of natural resources, both at the global and regional levels. The time of the Conference drew our attention to the latest scientific discovery, the need for interdisciplinary research, the excellent quality of the results of laboratory and field experiments and the innovation of didactic methodologies. Discussions and exchange of science ideas with our remarkable guests from many research centres in Europe and Poland is the value of success in presenting the results of our research.

2019.04.09

2nd progress meeting of project management group

1st progress meeting of project management group

Project management group 1st progress meeting

„Green Future: Algae applications and perspectives„ Kraków- Dobczyce

check my essay37 th International Conference of the Polish Phycological Society „Green Future: Algae applications and perspectives„, Kraków-Dobczyce, Poland

The project Algae Service for LIFE was announced at 37 th International Conference of the Polish Phycological Society „Green Future: Algae applications and perspectives” (Kraków-Dobczyce, Poland) during the oral presentation „Prospecting of indigenous freshwater microalgae as a valuable regional resource„ by Dr. Judita Koreivienė, (Nature Research Centre, Lithuania)

The content of this page is the sole responsibility of the authors. The information reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przeczytaj więcej na stronie „Polityka prywatności”